Användarvillkor

Bilderna i bildbanken får användas fritt till att illustrera kommunikationsmaterial som har att göra med Finlandsbilden. Man får inte använda bilderna för kommersiella ändamål. Man får inte ändra bilderna eller använda dem på ett sätt som är eller kan vara kränkande för fotografen eller personer på fotografierna. Bilderna i bildbanken får endast användas i överensstämmelse med lagen, andra bestämmelser och god sed. I fall av missbruk har den som upprätthåller tjänsten rätt att dra in användarrättigheterna till bildbanken.